Plywood ÜRETİM AŞAMALARI


Plywood Plywood üretim sürecinde, genel olarak aşağıdaki aşamalar takip edilir: Tomruk işleme. Yüksek ve tutarlı nem içeriğine sahip olduğunu doğrulamak için tomruğun tamamı işlenir. Bu işlem, kütükleri suya batırarak veya buhara tutarak gerçekleştirilir. Suyla ıslatma işleminden sonra, tomruk kabuğu soyulur.

Soyma ve Kırpma

Tomruk, uzunluğunun karşısında duran bir torna bıçağı ile soyularak biçilir. Bu, kaplamanın şeritini oluşturur. Şerit, kırpma makinesi ile sabit boyutlara kesilir. Kurutma Kaplama, nem içeriğinin azaltılması için kurutma makinasına gider. Bu daha sonra kaplamanın bağlanmasını ve bitmiş Kontrplakın paketlenmesinde kolaylık sağlar.

Birleştirme ve Sınıflandırma

Küçük parçalardan oluşan kaplama birleştirilerek tam boyutlu levha haline getirilebilir. Bu, kenar tutkallama, dikme veya yapışkan bantlı kağıda tutkallama şeklinde yapılabilir. Daha sonra, kaplamalar farklı kalite derecelerine göre sıralanırlar.

Tutkallama

Kaplama plywood 'ları, çağraz dizim ile birleştirilirler: Her ahşap levhanın tanesi ile yanındaki levhanın 90 º açılanmış hali. Sentetik bir reçine ile yapıştırılırlar. Tutkallama süreci, yakından izlenir.

Üretim Videosu - 1


Üretim Videosu - 2


Presleme

Yığınlar ısıtılır ve preslenir. Bazen, preslemeyi daha kolay hale getirmek ve kaliteyi artırmak için (soğuk) presleme uygulanır. Presleme (veya sıcak presleme), yüksek sıcaklıkta hidrolik preslerle yapılır.

Traşlama, Dolgu ve Zımparalama

Preslemeden sonra, panel traşlanır ve gerekirse yüzey kusurları doldurulur veya tamir edilir. Daha sonra, plywoodların çoğu zımparalanır ve son ürün KONTRPLAK meydana gelir. Kontrplak üretimi için kullanılan başlıca tutkallar, Üre formaldehid (dahili kullanım) ve Fenol formaldehid (nemli veya dış kullanım)dir.

Kontrtabla ve lamine tabla, bir tabla oluşturmak için bir araya getirilen azami 30 mm kalınlıkta ahşap şeritlerden oluşmaktadır. Her yüze, tabe yönünün aksine olacak şekilde bir veya daha fazla levha yapıştırılır. Kontrtabla / lamine tabla ana tipleri 3-katman veya 5-katman konstrüksiyonlardır.

Kaplame ve Kesme Yöntemleri

Sert ağaç ahşap kaplamaları tomruktan kesmek için birkaç farklı yol vardır. Hangi tomruğun kesildiğine bağlı olarak ahşap üzerinde farklı karakteristikler ve dokular göze çarpan görsel öğeler şeklinde ortaya çıkar. Sert ahşap kaplama ile çalışmanın güzelliği aynı tür tomrukların farklı şekilde kesilmesi ile daha farklı ve kendine has ahşap kaplamalar elde edilebilmesidir. Şu anda kullanılan ahşap kaplama metotlarında en sık kullanılanları döner kesim ve plak kesimdir.

Döner Kesim– Döner ahşap kaplama, kütüğü torna tezgâhına ortalayarak ve geniş kesme bıçağını ters bir şekilde döndürerek kütüğün az bir açıyla döndürülmesiyle elde edilir. Döner kesim ahşap kaplama tam plak yüzeyler için elverişli imkânlar sunabilmektedir.

Plak Dilimleme (Düz kesim)
- Düz kesilmiş ahşap kaplama tomruğun paralel olarak kesilmesiyle düzlemsel ahşap kaplamalar elde etmek için kullanılır. Katedrallerin içleri çoğunlukla ahşap kaplamanın ağaç yıl çizgilerinin uzun tomruklar üzerinde kullanılmasıyla kendini gösterir.

Yarı Döner Dilimleme – Yarı yuvarlak kesim tomruğun merkezinden kabaca paralel bir yay ile kesmek sureti ile düzlemsel kesilmiş ahşap kaplama elde etme işlemidir. Katedrallerin içleri çoğunlukla ahşap kaplamanın ağaç yıl çizgilerinin uzun tomruklar üzerinde kullanılmasıyla kendini gösterir.


Çeyrek Dilimleme

– Çeyrek dilimleme düz çizgili bir görünümlü tomruğu büyüme çizgilerine dik olarak kesme işlemi sayesinde elde edilir.

Yarma Kesim – Yarma kesim değişik meşe ağacı türlerinden elde edilir. Meşenin iliksi ışınsal hücreleri kütüğün merkezinden bir tekerleğin parmaklıkları gibi yayılır. Bu düz çizgi kesim meşenin iliksi ışınlarına narin bir açı yaparak ışın noktalarını en aza indirir.


Boyuna Kesim

– Düz kesilmiş bir kereste sabit bir bıçaktan düz olarak geçirilir. Geçerken bir tabaka ahşap kaplama tahtanın tabanından dilim şeklinde kesilir. Bu renkli bir şekil üretir.