Plywood STANDARTLARI VE TEKNİK BİLGİLER


Avrupa standartlarına göre üretilmektedir. Bu standartlar, plywood 'un uygun üretimini güvence altına almaktadır.


1. Kontrplak İçin Sınıflandırma Ve Spesifikasyon Standartları:Ahşap Bazlı Paneller – Nem içeriğinin belirlenmesi (Haziran 1993). (Kasım 1998’de onaylandı).
EN 313-1
Kontrplak – Sınıflandırma ve Terminoloji – Bölüm 1: Sınıflandırma (1996, Haziran)
EN 313-2
Kontrplak – Sınıflandırma ve Terminoloji – Bölüm 2: Terminoloji (Mayıs 1995). Revizyon 1999’da yayınlanmıştır.
EN 635-1
Kontrplak – yüzey görünümü sınıflandırması – Bölüm 1: Genel (Nisan 1995)
EN 635-2
Kontrplak – yüzey görünümü sınıflandırması – Bölüm 2: Sert ahşap (Temmuz 1995)
EN 635-3
Kontrplak – yüzey görünümü sınıflandırması – Bölüm 3: Yumuşak ahşap (Temmuz 1995)
ENV 635-4
Kontrplak – yüzey görünümü sınıflandırması – Bölüm 4: Bitirme becerileri parametreleri Kılavuzu (Aralık 1996)
EN 635-5
Kontrplak – yüzey görünümü sınıflandırması – Bölüm 5: Özellikleri ve kusurların ölçümü ve açıklanması yöntemleri (Mayıs 1999)
EN 636
Kontrplak-Özellikler - (2003’te yayınlandı).
EN 12369-2
Ahşap bazlı paneller – yapısal tarasım için karakteristik değerler- Bölüm 2: Kontrplak (2004)
ENV 14272
Kontrplak – Bazı mekanik özelliklerin belirlenmesi yöntemleri (2002).
ENV 14279
Lamine Ahşap Kesrete – Özellikler, tanımlar, sınıflandırma ve gereksinimler.


2. Plywood'a Özel Test Yöntemleri:EN 314-1

Plywood- Bağlama kalitesi _Bölüm 1: Test yöntemleri (Haziran 1993) Revizyon 2004’da yayınlanmıştır.
EN 314-2
Plywood – Bağlama kalitesi – Bölüm 2: Gereklilikler (1993, Haziran)
EN 315
Kontrplak - >Ebatlar için toleranslar (Haziran 1993) Revizyon 2000’da yayınlanmıştır.
EN 1072
ENV 1099
Kontrplak – Biyolojik dayanıklılık- değişik sınıflarda kulanılan plywood 'un değerlendirme kılavuzu (Şubat 1998)


3. Plywood'a Uygulanabilen Genel Standartlar:EN 322

Ahşap bazlı paneller - Nem içeriğinin belirlenmesi (Haziran 1993) (Kaım 1993’de onaylandı).
EN 323
Panneaux à base de bois - Détermination de la masse volumique (Juin 1993) (Confirmée en novembre 1998).
EN 310
Ahşap bazlı paneller – Eğilme esnekliği ve eğilme dayanıklılığının modüllerinin belirlenmesi (Haziran 1993) (Kasım 1998’de onaylanmıştır).
EN 326-1
Ahşap bazlı paneller – Örnekleme, kesme ve inceleme – Bölüm 1 :Test parçalarının örneklenmesi ve kesilmesi (Haziran 1994).
EN 326-3
Ahşap bazlı paneller-Numuneler, kesme ve inceleme – Bölüm 3 : Panellerin gönderilme incelemesi (Ocak 1998). Revizyon 2003’da yayınlanmıştır.
EN 324-1
Ahşap bazlı paneller – Ebatların belirlenmesi – Bölüm 1 : Kalınlık, genişlik ve uzunluğun belirlenmesi (Haziran 1993). (Kasım 1998’de onaylandı).
EN 324-2
Ahşap bazlı paneller – Ebatların belirlenmesi – Bölüm 2 : Karelik ve kenar dayanıklılığının belirlenmesi (Haziran 1993). (Kasım 1998’de onaylandı).
EN 325
Ahşap bazlı paneller – Test parçalarının ebatlarının belirlenmesi (Haziran 1993). (Kasım 1998’de onaylandı).
EN 717-1
Ahşap bazlı paneller – Formaldehid serbestleşmesinin belirlenmesi – Bölüm 1 : Formaldehid serbestleşmesi – Bölüm 1 : Odacık yöntemi ile formaldehid emsiyonu (2004 ‘de yayınlanmıştır).
EN 717-2
Ahşap bazlı paneller – Formaldehid serbestleşmesinin belirlenmesi – Bölüm 2 : Gaz analiz yöntemi ile formaldehid serbestleşmesi (Nisan 1995) Düzeltme 2002’da yayınlanmıştır.
EN 717-3
Ahşap bazlı paneller – Formaldehid serbestleşmesinin belirlenmesi – Bölüm 3 : Balon yöntemi ile formaldehid serbestleşmesi (Mayıs 1996)
ENV 1156
Ahşap bazlı paneller – Yükün ve yuva faktörlerinin belirlenmesi (Mayıs 1999).
EN 326-2
Ahşap bazlı paneller-Numuneleme, kesme ve inceleme – Bölüm 2 : Fabrikada kalite kontrolü. (2000’de yayınlanmıştır – revizyon altında)
EN 13986
Harmonize standart – İnşaatta kullanılmak üzere ahşap panel kullanımı – Özellikler, uyum değerlendirmesi ve işaretleme (2004)
EN 318
Ahşap bazlı paneller – Rölatif nemdeki değişikliklerle ilişkili boyut değişikliklerinin belirlenmesi Revizyon 2002’da yayınlanmıştır.
EN 13446
Ahşap bazlı paneller – Hızlandırıcıların kapsitesinin belirlenmesi ( 2002).
EN 12871
Ahşap bazlı paneller – Zeminlerde, duvarlarda ve çatılarda kullanım için performans özellikleri ve gereklilikleri (2001'de yayınlanmıştır)
ENV 12872
Ahşap bazlı paneller – Zeminler, duvarlar ve çatılar için ahşap kaplama tahtalarının kullanımı için kılavuz (2000)
EN 13879
Ahşap bazlı paneller – yanlamasına eğilme özelliklerinin belirlenmesi(2002).
EN 13810-1
Ahşap bazlı paneller – Dalgalı zeminler – Bölüm 1 : Performans özellikleri ve (2002).
CEN/TS 13810-2
Ahşap bazlı paneller – Dalgalı zeminler – Bölüm 2 : Test yöntemleri 2003’da yayınlanmıştır.
Global seviyedeki standardizasyon ISO ile yapılmaktadır (International Standard Organisation) Bu standartlar Avrupa Standartlarına uygundur.